Actions Data Ora De Incepere Anul Programul De Studii Nume Disciplina Titular De Curs Varianta De Sustinere
29.01.2022 09:00 1 CMP Analiza şi procesarea datelor numerice S.L.Dr.Ing. PENA Andra-Elena Varianta 5
29.01.2022 09:00 2 CMP Productica Prof.Dr.Ing. ZAPCIU Miron Varianta 5
29.01.2022 09:00 2 IC Sustenabilitate organizațională S.L.Dr.Ing. DIJMARESCU Maria-Cristina Varianta 1
29.01.2022 10:00 1 IEMA Managementul vanzarilor Ing. MAGHIARI Victor Varianta 5
29.01.2022 11:00 1 CPSM Analiza şi simularea mecanismelor S.L.Dr.Ing. NICULAE Elisabeta Varianta 1
29.01.2022 14:00 1 MIIV Realitate virtuala si realitate augmentata Prof.Dr.Ing. POPESCU Diana Varianta 5
30.01.2022 10:00 1 IAAC Dezvoltarea produselor 1 Prof.Dr.Ing.Ec. DOICIN Cristian-Vasile Varianta 5
30.01.2022 10:00 1 INPN Procese avansate de fabricare 1 S.L.Dr.Ing. PARVU Corneliu Varianta 5
30.01.2022 10:00 1 IPFP Procese avansate de fabricare 1 S.L.Dr.Ing. PARVU Corneliu Varianta 5
31.01.2022 17:00 1 IEMA Dezvoltarea produselor 1 Prof.Dr.Ing.Ec. DOICIN Cristian-Vasile Varianta 5
31.01.2022 17:00 1 ISSM Calitatea produselor si serviciilor in sistemele de securitate si sanatate in munca 1 Conf.Dr.Ing. FUNAR Stefan Varianta 1
31.01.2022 17:00 1 SIS Aspecte avansate ale rezistenţei materialelor Conf.Dr.Ing. Anghel Viorel Varianta 3
31.01.2022 17:00 2 LI Fluxuri materiale în logistică Prof.Dr.Ing. COTET Costel-Emil Varianta 1
31.01.2022 17:00 2 TSP Optimizarea sistemelor de fabricație poligrafice Prof.Dr.Ing. MOHORA Cristina Varianta 5
31.01.2022 18:00 1 IMPC Fabricarea produselor Prof.Dr.Ing. GHEORGHE Marian Varianta 5
31.01.2022 18:00 2 DIPI Managementul designului Conf.Dr.Ing. BAILA Diana-Irinel Varianta 5
31.01.2022 18:00 2 IMST Managementul afacerilor S.L.Dr.Ing. VULTURESCU Viorel Varianta 1
31.01.2022 18:00 2 MSSMM Comanda și controlul sistemelor mecanice Conf.Dr.Ing. PETRESCU Florian-Ion Varianta 5
31.01.2022 18:00 2 Rb Microcontrolere pentru aplicații în robotică S.L.dr.ing. FRUNZETE Madalin-Corneliu Varianta 5
31.01.2022 18:00 2 SE Instituții politice, administrative și culturale europene Lect.Dr. COTOARA Maricica-Daniela Varianta 5